Vergilemenin Amaçları Ve İlkeleri Nelerdir?

0
1278
Vergilemenin Amaçları Ve İlkeleri Nelerdir?

Vergilemenin mali ve mali olmayan amaçları vardır. Bu doğrultuda ilgili amaçların tamamını farklı başlıklar altında irdeleyelim.

Verginin Mali Amacı Nedir?

Devlet; yalnızca kamu giderlerini karşılamak maksadı ile vergi topluyor ise ilgili verginin amacına mali amaç denilir. Bu amaç genel olarak klasik maliyecilerce benimsenmiş olup mutlaka devletin bir sosyal devlet gibi değil de; dış ve iç güvenliğin sağlayıcısı, diplomatik hizmetlerin gerçekleştiricisi; gibi görülmektedir. Ve aynı zamanda vergilemenin mali amaçlarında;

  • İyi vergi geliri ön planda tutulmaktadır. Vergi mutlaka; tarafsız ve eşit refah seviyelerine göre toplanmalıdır, denilir.
  • Öyle ki; vergileme toplum içerisindeki bireylerin davranışlarında, psikolojilerinde farklı etkiler yaratmayacak şekilde olmalıdır.
  • Vergide adalet ilkesi hiçbir zaman geri bırakılmamalı ve mutlaka adalet ilkesine dayanarak alına vergilerin yalnızca mali finansman kadar alınması istenilmektedir.
  • Verginin mali amacının diğer adı; fiskal olarak bilinir.

Verginin Mali Olmayan Amaçları Nedir?

Vergilemenin Amaçları Ve İlkeleri Nelerdir?Diğer bir ifade ile ekstra fiskal amaçlı vergi olarak da bilinmektedir. Bu vergiler; yalnızca mali amaçları değil de aynı zamanda ilgili devletin; sosyal, refah görevlerini de içerisine almıştır. Eğer bir vergi ekstra fiskal amaçlı olarak toplanıyor ise; bu durum dünya buhranı sayesinde ortaya çıkmıştır, denilebilir.

Devletin yalnızca mali amaçları yüklenmesi ile ortaya birden fazla çıkmaktadır. Ancak mali amaç ile birlikte devlet sosyal devlet gerekliliklerini de yerine getirir ise; hem gelişmişlik hem de devletin mali politikaları bir gelişme gösterir.

Ekstra fiskal vergi gelirlerinde; sosyal devlet gerekleri ile birlikte ortaya çıkmış olan tüm ihtiyaçların finansmanı sağlanır. Vergilerin mali olmayan amaçları daha çok buhran öncesinde tercih edilir iken ve devletler o zamanki maliyecilere göre jandarma devleti iken; şimdilerde uygulama bulamamaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here