Merkez Bankası

Merkez Bankasının Görevleri Nelerdir?

Merkez bankasının üstlendiği en önemli görev para basma işinde yer almaktır. Ülke piyasasında bulunan paraların basımından sorumludur. Piyasada yer alan paraların bazı sebepler dâhilinde artırılması gereken durumlarda para basıp basmamaya ilişkin karar vermekle görevlidir....
Vergi Matrahı Nedir, Çeşitleri Nelerdir?

Vergi Matrahı Nedir, Çeşitleri Nelerdir?

Vergi, devletin kamu hizmeti sunmak amacıyla kişilerden ve kurumlardan kanunun verdiği yetki ile para almasıdır. Vergi kamu hizmeti finansmanıdır. Herkes ödeme gücüne göre Vergi ödemek ile yükümlüdür. Anayasamızın 73.madde hükmü verginin zorunlu olarak ödenmesi...
1929 Dünya Ekonomik Krizi

1929 Dünya Ekonomik Krizi

24 Ekim 1929 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri, çok büyük bir kriz yaşamak zorunda kaldı. Bu krizi bu kadar önemli kılan özelliği Amerika'da olması değil, buradan tüm dünyaya sıçraması ve tüm ülkelerin ekonomisini alt üst...
Gürcistan Para Birimi Nedir?

Gürcistan Para Birimi Nedir?

Türkiye'nin Karadeniz sınır komşularından biri olan Gürcistan, para birimi olarak Gürcistan Larisi kullanmaktadır. Gürcistan Merkez Bankası tarafından 25 Aralık 1995 tarihinde tedavüle giren Lari, Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri dışında tüm Gürcistan'da kullanılmaktadır. Gürcistan Larisi, Gürcüce dilinde ლარი...
Deflasyon Nedir?

Deflasyon ve Enflasyon Nedir?

Bir ekonomide belirli bir zamanda fiyatlar genel düşüş yaşamaktadır. İşte bu düşüş deflasyonu ifade etmektedir. Deflasyon enflasyonun tam tersidir. Ülkedeki para arzındaki azalışlar, kamu harcamalarındaki azalış, tüketim talebi ve yatırım harcamalarındaki azalıştan dolayı ortaya...
Say Yasası Nedir?

Say Yasası Nedir?

Say yasası, 1767-1832 yılları arasında yaşamış olan Jean-Baptiste Say isimli bir iktisatçı tarafından öne sürüldü. Bu öne sürülen tez ilk olarak Fransa'da yayılmaya başladı. Jean-Baptiste Say bu tezi öne sürerken ünlü filozof Adam Smith eserlerinden...
Cebri İcra Nedir?

Cebri İcra Nedir ve Hangi Durumlarda Ortaya Çıkar?

Cebri İcra, zorla yerine getirme demektir. Bir kişinin veya kurumun gereken şeyi vermemesi, ödemesi gereken borcu ödememesi veya mahkeme kararına uymaması hallerinde hakkın zorla alınması işlemine denir. Fakat, Türk hukukunda hiç kimseye zor kullanma...
Esneklik Nedir?

Esneklik (Elastikiyet) Nedir?

Bir değişkende ortaya çıkan oransal bir değişimin diğer değişken üzerindeki oransal değişimine esneklik ya da elastikiyet adı verilir. Esneklik hesaplamalarında kullanılan işlem türevdir. Ayrıca üç esneklik türü bulunur. Bu türler çapraz fiyat, fiyat esnekliği...
Ayı Piyasası Nedir?

Ayı Piyasası Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Piyasada fiyatlar yatırımcıların isteğine göre belirlenmektedir. Ayı piyasasında isteğin çok olmasına rağmen alıcı azdır. Piyasanın düşüşe girdiği zaman fiyatlar da oluşan duruma ayı piyasası denir. Ayı piyasası kavramı fiyatların daha kötü olduğu zamanlarda kullanılır....
Ekonometri Nedir?

Ekonometri Nedir?

Ekonometri, finansal değerlerin, matematik, istatistik gibi bilimlerin kullanılması ile finansal ilişkilerin deneysel bir şekilde değerlendirilerek, bu finansal değerler arasındaki ilişkiyi incelemekle uğraşan bilim dalıdır. Ekonometri biliminde Regresyon analizi oldukça sık kullanılmaktadır. Ekonometrik çözümler iki...
Garanti Bankası

Garanti Bankası Yapılan Eft Nasıl İptal Edilir?

Garanti Bankası, bankacılık işlemleri ile her geçen gün artan çeşitliliği ile daha kaliteli bir hizmet sunmak için önemli ölçüde ilerliyor. Bunlardan birisi olan EFT ile ister Alo Garanti 444 0 33 üzerinden, ister mobil bankacılıktan...