Merkez Bankasının Görevleri Nelerdir?

0
165
Merkez Bankası

Merkez bankasının üstlendiği en önemli görev para basma işinde yer almaktır. Ülke piyasasında bulunan paraların basımından sorumludur. Piyasada yer alan paraların bazı sebepler dâhilinde artırılması gereken durumlarda para basıp basmamaya ilişkin karar vermekle görevlidir. Ayrıca merkez bankası devlet adına tahsilâtları ve ödemeleri de yapar. Finansal konuda merkez bir konumda olan Merkez Bankası paraya dair politikalar geliştirmek, bu politikaları hayata geçirmek ve uyguladığı politikalar ile para arzını sınırlandırmaya ve kontrol etmeye çalışır.

Merkez Bankası’nın ülke ekonomisini düzenlemeye yönelik birtakım görevleri de bulunur. Yapmış olduğu faiz oranları belirlemeleriyle bu görevini ifa etmeye çalışan Merkez Bankası faiz aracılığıyla meydana gelebilecek deflasyon, döviz kuru, enflasyon gibi ekonomik durumları kontrol etmeye çalışır. Ayrıca denetimde de rol alan Merkez Bankası özel ve kamu bankalarının denetimini de yapar. Ülkede bulunan döviz ve altın rezervlerini kontrol altında tutmaya çalışan Merkez Bankası, hükümetin ve diğer bankaların kredi kurumu olma özelliğine de sahiptir.

Bankanın Başlıca Müşavirlik Görevleri Nelerdir?

Merkez bankası, hükümetin mali ajanı, ekonomik ve mali müşaviri ve haznedarıdır. Başbakan aracılığıyla hükümle banka arasında iletişim sağlanır. Banka, finansal sisteme dair hususlarda Hükümete görüş beyan eder. Merkez Bankası, uygun göreceği mali kurumlara ve bankalara dair tespitlerini ve görüşlerini Başbakanlık aracılığıyla bu kurumları denetleme ve düzenleme yetkisine sahiptir.

Merkez Bankası Nedir?

Bir ülkenin ana bankası olarak görev yapan Merkez bankası ülkedeki diğer bankalar üzerinde tasarruf hakkına sahiptir. Bunlar bankalarda alınacak olan kararların hangi sebebe dayandırdıklarını oluşturur.

Para basımı, Türk lirasının değerinin belirlenmesi, fiyat endeksinin kararlı olması, faizlerin kaldırılması ya da oluşması ile ilgili temel bankacılık kanunlarını yasalar çerçevesinde belirler. Ayrıca Merkez Bankası, sanayi piyasası, serbest piyasa gibi birçok benzeri piyasanın sirkülasyonunu yönetmekle görevli bir kurumdur.

Bu kurum yasaldır ve resmi olarak çalışır. Hiçbir ideolojiye veya siyasal partiye bağlı değildir. Bu nedenle Merkez Bankası’nda alınan kararların ekonomik bağlayıcılığı vardır.

Merkez Bankası’nın Kuruluş Tarihi Nedir?

11 Haziran 1930 tarihinde kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, kurulduktan sonra birçok fonksiyona ve göreve sahip olmuştur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here