İcra Ceza Mahkemesi Nedir?

0
175
İcra Ceza Mahkemesi Nedir?

İcra mahkemesi, 2004 yılında tasarlamış bir kanundur. İcra hukuku ile alakalı davalara bakmakla yükümlüdür. Genel ceza mahkemeleri; Asliye ceza mahkemesi ve Ağır ceza mahkemesidir.

İcra Mahkemesine Başvuru

Şikayet edilen kişi veya kurum ceza mahkemesine giren suçlar açısından bir araştırma şartı ile başlamaktadır. Şikayet süresi 3 ay ya da 1 yıllık hak düşürücü zaman tabidir. Suç teşkil eden konunun öğrenildiği tarihten itibaren aradan bir yıl geçerse şikayet hakkı ortadan kalkar.

İcra iflas suçları uzlaşım yapılacak suçlar arasındadır. Konu mahkemeye taşınmadan önce uzlaştırma yoluna girilmelidir. Etkili bir uzlaştırmacı ile taraflar arasında uzlaşım sağlanmalıdır. Basit bir uygulama kanunu uygulanmaktadır. Alacaklı veya borçlunun arasındaki hukukun, alacaklının tahsiline karşı olan konular icra iflas kanununda düzenlenmiştir.

Ceza zaman aşımı; mahkumiyet hükmünün kesinleştiği tarihten itibaren hükümden vazgeçilmesidir. İcra mahkemelerine temyiz yolu ile itiraz edilebilir. Temyiz işlemi, sadece satış işini durdurmaktadır. Hakimler ve savcılar yüksek kurulu tarafından onaylanarak Adalet Bakanlığı tarafından kurulmaktadır.

İcra Ceza Mahkemesi Yargılama Usulü

  • Şikayet dilekçesi ya da sözlü olarak katibe yazdırılarak başlatılabilir.
  • Şikayetçi, şikayet dilekçesinde veya beyanında belirttiği deliller dışında bir delil sunamaz.
  • Sanık dava boyunca ancak bir defa soruşturmayı genişletme talebinde bulunulabilir.
  • Şikayet eden kişi duruşmaya gelmezse dava düşer.
  • Savcı icra davaları olan duruşmalar da bulunmaz.
  • Ceza mahkemesi yetki kuralları, özel bir düzenleme ile belirlenmiştir.

İcra mahkemesinin verdiği kararlar zıddına temyize gönderilemez. İcra mahkemesinin verdiği kararlara 7 gün içerisinde itiraz edilebilir. Dosyanın takibi ise en yakın asliye mahkemesine gönderilir.

İcra Mahkemelerinin Görevleri

İcra dairelerinin işlemlerine karşı bulunan şikayette başvuru ve isteklerin karara bağlanması gerekir. Hacizde ve iflastaki davaları incelemek

İştikhak davalarına karşı açılmakta olan iptal davalarına bakmaktadır.

İcra veya İflas suçlarını inceleyerek ceza vermek

Takibin iflas ve kararını vermek

İcra Ceza Mahkemesinin Bakmakla Yükümlü Görevleri

  • Borçlusunun alacaklısını zarara sokmak amacıyla bulunan mevcudunu azaltma suçu.
  • Borçlunun kendisini aciz duruma düşürme suçu.
  • İflas vb suçlarda kendisinin menfaatini temin etme suçu.
  • Ticari işletmelerde yöneticinin sorumluluğu suçu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here