Deflasyon ve Enflasyon Nedir?

0
228
Deflasyon Nedir?

Bir ekonomide belirli bir zamanda fiyatlar genel düşüş yaşamaktadır. İşte bu düşüş deflasyonu ifade etmektedir. Deflasyon enflasyonun tam tersidir. Ülkedeki para arzındaki azalışlar, kamu harcamalarındaki azalış, tüketim talebi ve yatırım harcamalarındaki azalıştan dolayı ortaya çıkar. Deflasyon ekonomik büyümeye zarar vermektedir. Şirketlerin kazanacağı karı da baskı altına almaktadır.

Deflasyonun hakim olduğu piyasalarda para elde tutuldukça alım gücü oldukça yükselir. Tüketim azaları ve alım gücü zorlaşır. Bu dengeyi Merkez bankası sağlamaktadır. Arzı ve faiz oranını sürekli takip etmek zorundadırlar. Genellikle iktisadi ve ekonomi durgunluk dönemlerinde, mal ve hizmet arzının talebini geçmesiyle alım gücünün azaldığı durumlarda piyasadaki para durumunun azalmasına denir. Deflasyonun üretim ve istihdam alanında büyük sıkıntıları vardır. Ülke ekonomisini zedeler. Ve genellikle savaş, kıtlık gibi dönemlerde ortaya çıkar. Para daralması anlamına da gelmektedir.

Deflasyon Nedenleri

Para deflasyonu, para arzındaki azalmadan kaynaklanabilir. Uzun süreli parasal genişlemeden sonra deflasyon gerçekleşmektedir. Tüketicilerin ve büyük işletmelerin nakit tasarruf talebinde genel bir artış olduğu zamanlarda gerçekleşir.

Deflasyonu Engellemek İçin Alınabilecek Önlemler

 • Bankacılık sektöründeki faizleri düşürmek
 • Kamudaki harcamaları arttırmak
 • Özel sektördeki şirketleri yatırımlara
 • Yönlendirmek
 • İşçi ve çalışan kişilere yüksek maaş vermek
 • Tüketicilerin vergilerini azaltmak
 • Devlet yatırımlarının artması

Deflasyonun Sonuçları

 • Ülkenin refah düzeyini düşürmektedir.
 • Ücretleri düşürmektedir.
 • Üretim azalmaktadır.
 • Talep azalıp işsizlik artmaktadır.

Enflasyon

Fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve çok hissedilir artmasını ifade eder. Milli gelirin mal miktarına göre artması da denebilir. Mal ve fiyatların artmasıdır. Enflasyon ekonominin sorunlarının artıp azalmasına neden olabilmektedir.

Enflasyonun Nedenleri

Genelde enflasyon ekonomik olarak istenmeyen bir gelişmedir. Kaynakları az olan ve nüfusu kalabalık olan ülkelerde daha fazla görülmektedir. Çünkü az olan kaynakların paylaşımı daha zordur.

 • Ülkeye karşılıksız para, döviz altın girişinin sağlanması
 • Ülkedeki toplam gelirin harcamaların toplam gelirden fazla olması
 • Üretimdeki azalışlar
 • Para arzının azalması
 • Teknolojik yenilikler, yapısal bozukluklar veya yetersizliklerden kaynaklanmaktadır.

Enflasyonun Sonuçları

 • Hızlı fiyat artışı hem tüketiciyi hem üreticiyi zora sokmaktadır.
 • Üretim yapmak amacını yitirmektedir.
 • Dış borçlanma artmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here