Cebri İcra Nedir ve Hangi Durumlarda Ortaya Çıkar?

0
188
Cebri İcra Nedir?

Cebri İcra, zorla yerine getirme demektir. Bir kişinin veya kurumun gereken şeyi vermemesi, ödemesi gereken borcu ödememesi veya mahkeme kararına uymaması hallerinde hakkın zorla alınması işlemine denir. Fakat, Türk hukukunda hiç kimseye zor kullanma hakkı verilmemiştir.

Zor kullanarak hakkın başkasından tahsil etme yetkisi ve görevi devlete aittir. Ortada bir borç var ise ve borçlu kişi borcunu kendi isteğiyle ödemiyorsa borcun ödeneceği kişi mahkemeye başvurup hak iddia edebilir. Mahkeme kararına uymayan kişi veya kuruluşlar devlet tarafından görevlendirilen memurlar tarafından cebri icra yapılır.

Cebri İcra Nasıl Yapılır?

Şikayetçi olan kişinin sadece mahkemeye başlaması ile yürürlüğe giren bir davadır. Devletin, talep edilmedikçe bütün alacak verecek işleri ile ilgilenmesi mümkün değildir. Mahkemeye iletilen talepler doğrultusunda icra takibi başlamaktadır. Devletin cebri icra organı İcra Dairesidir.

Hangi Durumlarda Ortaya Çıkar?

Borçlunun borcunu ödememesi durumunda ortaya çıkan bir durumdur. Cebri İcra durumunda İcra Dairesi, borçlu olan kişi veya kurumun mallarına el koymaktadır ,ve satmaktadır. Satış bedelinden alacaklı olan kişiye ödemektedir.

Cebri İcra Türleri

İki çeşit cebri icra vardır.

  • Cüz-i İcra(İcra takibi)
  • Külli İcra(Toplu İcra)İflas takibi

Alacaklının alacağını elde edebilmesi için bu mallar İcra Dairesi tarafından haciz edilip, satışa çıkarılır. Satılıp para kazandıktan sonra alacaklının parası elde edilip, alıcıya teslim edilir. Geriye kalan fazla para ise borçluya teslim edilir.

Külli İcra da ise iflas durumunda borçlunun karşısında tüm alacakları vardır ve borçlunun haczedebilen bütün mali varlığı cebri icranın konusuna girmektedir.

Cebri İcra Takibi

Kendi istekleriyle borçlarını demek istemeyen borçluların ,borçlarını devlet zoruyla ödemesi olarak tanımlanmaktadır. Cebri İcra takibi İcra ve İflas kanunda yer almaktadır. İlgili maddeler: Bir para ya da bedelin ödenmesine veya bir teminatın verilmesine dair işlemler, takip talebiyle başlamaktadır. Takip talebi üzerine icra daire bir ödeme emri yazmaktadır. Emirler, Borcun veya masrafların on gün içinde ödenmesi için ilgili zarfa ihtarda bulunmaktadır. Borcun itirazı için on gün içerisinde geri dönülmesine, Mal tahsilinin yapılmasına yoksa hapsine kararı bulunan ihtarı bildirmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here