Azerbaycan Para Birimi Nedir?

0
123
Azerbaycan Para Birimi Manat

Ülkemizin sınır komşusu ve aynı zamanda da gönül bağımızın en yüksek olduğu ülkelerden olan Azerbaycan, zengin kültürel mirası ile dikkat çekiyor. Resmi adıyla Azerbaycan Cumhuriyeti olan bu ülke demokratik bir cumhuriyet oluğ 1918 yılına kadar dayanan bir tarihe sahiptir. Sosyal ve ekonomik anlamda gelişmiş bir ülke olup okuryazarlık seviyesi en yüksek olan ülkelerin başında gelmektedir. Azerbaycan para birimi dünyanın en güçlü para birimlerinden biri olarak nitelendirilebilir.

2005 yılında denominasyon ile güçlendirilen ve sabit aynı zamanda değerli bir para birimi olan Azerbaycan Manatı, ülke hükümetinin izlediği para politikaları sayesinde hem sabit hem değerli bir para birimi olup bunu korumayı da başarmıştır. Bunun yanında da belirli dönemlerde dolar ve euro para birimlerinden de daha değerli olduğu görülmektedir. Nitekim denominasyon öncesinde önce Amerikan dolarına sabitlenmiştir ve ardından da değerlenme sonrasında dalgalı kura geçişi sağlanmıştır.

Denominasyon: paranın değerinin düşmesi durumunda, kağıt paranın nominal değerinde yapılan değişiklik.

Manat Kullanan Ülkeler

Manat, Azerbaycan’da kullanılmakta olup aynı zamanda da Türkmenistan’da bağımsızlığından sonra Manat kullanmaya başlamıştır.

Azerbaycan Manatı Tanıyalım

Azerbaycan ulusal para birimi Manat, 15 Ağustos 1992 yılında Ruble ile birlikte kullanılmaya başlamıştır. Nitekim sonrasında 1 Ocak 1994 tarihinde resmi olarak geçerli tek para birimi olarak kullanılmaya başlamıştır.

1999 yılında ve o tarihlerde manat, dolar karşısında değer kazanmaya başlamıştır. Nitekim bunun üzerine Merkez Bankası’nın uyguladığı politikalar ile o dönemde 1 dolar 4940 manata kadar indirgenmiştir.

2004 yılına kadar devam eden Merkez Bankası uygulamaları ile birlikte devam eden süreçte 2005 yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın emriyle uygulanan reformlar ile manat denominasyonu gerçekleşmiş ve 2006 yılında da yeni manata geçilmiştir. Bununla birlikte de 2008 – 2010 yıllarında yaşanan ekonomik krizler manatı etkilememiştir.

Azerbaycan Manatı simge olarak Azerbaycan Manatı Simgesi işaretini kullanmaktadır.

Sürümde Olan Manat Banknot ve Madeni Paraları

2006 yılı öncesindeki para birimiyle 1 yeni manat yaklaşık 5000 eski manata denk gelmekteydi. Azerbaycan madeni para birimi olarak qəpik kullanmaktadır. Yeni manat ile birlikte sürümde olan manat madeni para ve banknot değerleri aşağıdaki gibidir;

Madeni Paralar

 • 1 qəpik
 • 3 qəpik
 • 5 qəpik
 • 10 qəpik
 • 20 qəpik
 • 50 qəpik

Banknotlar

 • 1 manat
 • 5 manat
 • 10 manat
 • 20 manat
 • 50 manat
 • 100 manat

Kullanılan banknotların özel anlamları bulunmaktadır. 1 manat medeniyeti, 5 manat edebiyatı, 10 manat devletçiliği, 20 manat Karabağ sorununu, 50 manat eğitim ve geleceği, 100 manat ekonomik gelişmeyi temsil etmektedir.

Manat – TL İlişkisi

Manat oldukça değerli bir para birimidir. Türk Lirası karşısında değerli olduğunu görebiliriz. Bugün itibariyle Azerbaycan para birimi Manat, TL karşılığı, 1 Manat2,6227 TL denk gelmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here